Registrace


Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na konferenci

Aktuální trendy v dopravním stavitelství

která se koná

30. 3. 2023 v Ostravě v prostorách Univerzitní auly, VŠB-TUO, Ostravě-Porubě


DELEGÁTI

Zahrnuje vstup na jednání konference, vstup na doprovodnou výstavu, organizační náklady, materiály delegáta a stravné.

Vložné standardní: 3.000,- Kč bez DPH

Vložné pro členy ČKAIT: 2.500,- Kč bez DPH

Konference je zařazena do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

STUDENTI

Zahrnuje vstup na jednání konference, vstup na doprovodnou výstavu, organizační náklady, materiály pro studenty.

STUDENTI MAJÍ NA AKCI VSTUP ZDARMA

Máte-li zájem o účast na konferenci napište nám do 24. 3. 2023
na tento email: info@aktualni-trendy.cz


REGISTRACE BYLA UKONČENA

PŘIHLÁŠKA PRO DELEGÁTY / STUDENTI NEVYPLŇUJÍ


Informace o platbě

Na základě Vaší závazné přihlášky bude vystavena faktura - daňový doklad se splatností do 14 dnů od vystavení. Doklad Vám bude zaslán v elektronické podobě na emailovou adresu, kterou uvedete při registraci. Na konferenci je možno se přihlašovat do úterý 28.03.2023 do 12 hodin.

Storno poplatky

Žádost o storno faktury z důvodu neúčasti na konferenci lze podat do 12. března 2023, následně bude poplatek účastníkům vrácen v plné výši. 

Souhlas se zpracováním údajů

Odesláním tohoto formuláře vědomě souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona číslo 101/2000 Sb. a s jejich zařazením do databáze VŠB-TUO, na dobu neurčitou. Uvedené údaje slouží k elektronické komunikaci a vystavení daňového dokladu. Tyto údaje nesmějí být poskytovány třetím osobám ani využívány k jiným účelům.