Telefonický kontakt od 8:00 do 16:00

Konference 17. 4. 2025

Aktuální trendy v dopravním stavitelství

Konference Katedry dopravního stavitelství, Fakulty stavební, VŠB-TUO

ZRUŠENÍ KONFERENCE V ROKCE 2024
NOVÝ TERMÍN 17.4.2025


Konference
Aktuální trendy v dopravním stavitelství
17. dubna 2025 na VŠB-TUO


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na druhý ročník konference "Aktuální trendy v dopravním stavitelství", kterou pořádá Katedra dopravního stavitelství, Fakulty stavební, VŠB - Technické univerzity Ostrava. Konference se bude konat v prostorách Univerzitní auly, VŠB-TUO v Ostravě-Porubě.

V rámci oborné části konference na Vás bude opět čekat velice zajímavý program z oblastí využití moderních softwarových programů pro liniové stavby, projektování staveb v BIM, rozbor chyb v projektování z pohledu dopravního inženýra PČR, analýza návrhu turbo-okružních křižovatek, návrh konstrukcí vozovek, bezpečnostní inspekce pozemních komunikací, využití dronů a laserového skenování v dopravním stavitelství a inženýrství, modelování dopravy, virtuální realita atp. V době konání konference bude také možné navštívit doprovodnou výstavu.

Na konferenci budete mít možnost se seznámit nejen s konkrétními aktuálními trendy v dopravním stavitelství, ale také navázat spolupráci se zástupci firem, akademickými pracovníky Katedry dopravního stavitelství a rovněž se studenty Fakulty stavební, VŠB-TUO. Pozvání na konferenci přijali také studenti středních škol.

Těšíme se na Vaši účast.

Za organizační tým konference
doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
vedoucí Katedry dopravního stavitelství

Zaměření konference

Software pro projekci

Představení komplexních programů pro projektování liniových staveb od 2D až po BIM.

Prezentace reálných projektů

Prezentace zkušeností s reálnými projekty, řešení problémů a další novinky ve vývoji projektování dopravních staveb.

Nabitý program

Zajímavý a nabitý program informacemi z oboru,
vše na jednom místě.

Doprovodná výstava

Prezentace projekčních a stavebních firem, dronů, laserového skenování a virtuální reality.

Navázání spolupráce

Možnost navázat spolupráci jak v oboru, tak se studenty.

Catering

Zajištěno drobné občerstvení a oběd pro delegáty.

Témata konference - PŘIPRAVUJEME

Moderní softwarové nástroje pro projektování silnic a železnic

Praktické zkušenosti s projekcí dopravních staveb v BIM

Zkušenosti s projektovou přípravou vysokorychlostních tratí

Bezpečností inspekce - ukázky porovnání provádění inspekce za dne a v noci

Využití dronů a laserového skenování v dopravním stavitelství a inženýrství

Dopravní modelování

Digitální dvojče

Virtuální realita jako pomůcka

při projekci

Odkazy pro přihlášení

Pořadatel konference Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TUO